Biomax [BIM] – quick look /1/

Podsumujmy fakty: wykres tygodniowy to niepodważalny trend spadkowy długoterminowy, granicą zmiany trendu jest linia przerywana koloru czerwonego, przełamanie poziomu pomarańczowej linii (zielona strefa na wykresie dziennym) dała nam początek odreagowania, co widać ewidentnie w wolumenie, świeczki dzienne układają się w kształt trójkąta, który w całości znajduje się nad wsparciem (zielona strefa), co może pozytywnie wpływać […]